Rozetka Wielkopolska

Główna Kwatera ZHP uchwała nr 55/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie wyjątku od Regulaminu Mundurowego ZHP dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wyraziła zgodę  na noszenie do dnia 16 lutego 2020 roku przez zuchów, harcerzy i instruktorów Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na nakryciu głowy, po lewej stronie lilijki, Rozetki Wielkopolskiej w kształcie trefla.

treść uchwały