Zadania konkursowe

Zasady realizacji zadań konkursowych

propozycji programowej „Nie należy dłużej czekać”

Przygotowaliśmy dla Was zadania do realizacji, które pomogą Wam razem z Waszą drużyną/środowiskiem harcerskim/klasą przygotować się do obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zadania możecie wykonywać przez cały czas trwania projektu. Każde zadanie lub udział w akcji towarzyszącej będzie odpowiednio punktowane. Każda aktywność w projekcie powinna być zgłaszana w celu naliczania punktów.

Kto może wziąć udział?

– zastępy i patrole,

– gromady zuchowe,

– drużyny harcerskie/starszo-harcerskie, wędrownicze

– kręgi instruktorskie, akademickie, seniorów,

– szczepy, hufce

– klasy szkolne

 

W jakim czasie realizowane będą zadania programowe projektu?

Styczeń 2018-styczeń 2019

 

W jaki sposób zgłaszać realizację zadania?

Na stronie internetowej projektu załączymy wzór meldunku z wykonania zadania, który będziecie mogli wysłać na dwa sposoby: mailowo lub pocztą tradycyjną na adres Chorągwi Wielkopolskiej.

 

Czym są zadania towarzyszące?

To dodatkowa aktywność podczas której poruszane są zagadnienia związane z Powstaniem Wielkopolskim np.:

  1. Rajdy, biwaki, zloty, festyny, pikniki,
  2. Szeroko pojęte akcje promocyjne i konkursy,
  3. Wydarzenia kulturalne, naukowe i historyczne – sympozja, konferencje, wystawy.
  4. Udział w uroczystościach z okazji 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

W jaki sposób punktowane będą zadania?

Za każde wykonanie zadania w tematyce cyklu można dostać max 5 punktów. Punkty przyznawane są według poniższych wytycznych:

  1. Zgodność z tematem 0-1 pkt
  2. Staranność wykonania zadania 0-1 pkt
  3. Innowacja, pomysłowość, kreatywność 0-3 pkt

Punktacja za udział/realizację zadania towarzyszącego wynosi 2 pkt.

Można  przesyłać meldunki z realizacji zadań towarzyszących, które odbyły się w terminie od 1 stycznia 2018.

 

Prowadzone są trzy kategorie punktowe:

  1. Gromady zuchowe, drużyny Nieprzetartego Szlaku
  2. Drużyny, kręgi, zastępy, patrole
  3. Klasy szkolne

Wszelkie niezgodności w naliczaniu punktów można zgłaszać do organizatorów projektu. Stan punktacji będzie dostępny na stronie projektu.

Zakończenie i podsumowanie

Meldunki z realizacji zadań przyjmujemy do 10 stycznia 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi do połowy stycznia 2019 roku.

Nagrody główne

Przyznane zostaną trzem najlepszym patrolom/drużynom z każdej kategorii:

I miejsce – darmowy udział w zlocie, pamiątkowe odznaki, nagrody rzeczowe, gadżety,

II miejsce – rabat 50% na udział w zlocie, pamiątkowe odznaki, nagrody rzeczowe, gadżety,

III miejsce – rabat 25% na udział w zlocie, pamiątkowe odznaki, nagrody rzeczowe, gadżety,

 

Wyróżnienia

Każdy patrol/drużyna za udział w propozycji programowej otrzyma:

– pamiątkowe odznaki, naszywki

– gadżety

– pamiątkowy dyplom za udział w propozycji

 

Podczas Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 15-17 lutego 2019 roku na uroczystym apelu odbędzie się wręczenie nagród.

Wszystkie materiały wypracowane podczas realizacji projektu zamieszczone zostaną za zgodą twórców na stronie internetowej projektu.

 

Wzór meldunku do pobrania