O nas

Projekt „Nie należy dłużej czekać” organizowany jest przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w imieniu których i na rzecz działa komenda projektu. Członkami komendy oraz zespołów przy niej działających są harcerze i instruktorzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Koordynator projektu:               phm. Marceli Ratajczak

Biuro organizacyjne:                   pwd. Joanna Stefańska

Zespół programowy:                  phm. Łukasz Rzepka

Zespół programowy:                  hm. Karolina Okuniewska

Zespół programowy:                  phm. Adrianna Siuda

Zespół programowy:                  phm. Monika Skitek

Zespół finansowy:                        phm. Monika Lemańska

Wsparcie merytoryczne:          Wawrzyniec Wierzejewski

 

Chorągiew Wielkopolska ZHP jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego.  Zrzesza ona ok 12 tysięcy harcerzy i harcerek, w tym ponad 1000 wykfalifikowanych instruktorów, co daje jej status największej organizacji wychowawczej dzieci i młodzieży na terenie Województwa Wielkopolskiego. Chorągiew posiada 38 powiatowych jednostek terytorialnych, współpracujących z lokalnymi samorządami, instytucjami czy organizacjami. Cechy harcerskiej metody, postawy czy wartości stanowią podstawowy budulec kapitału społecznego.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 powstało w 1989 roku, w odpowiedzi na potrzeby społeczne
i oczekiwania żyjących wówczas powstańców wielkopolskich. Najważniejszy celami towarzystwa jest krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim oraz  popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu powstańców. Towarzystwo posiada swoje oddziały i koła na terenie całego kraju.