Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
 ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań
(Centrum Kultury „Zamek”, III piętro)

biuro projektu: projektstulecie@zhp.wlkp.pl