Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19
 ul. św. Marcin 80/82 61 809 Poznań
(Centrum Kultury „Zamek”, III piętro)

Koordynator projektu
phm. Marceli Ratajczak
tel. 575 503 496
email: marceli.ratajczak@zhp.net.pl

biuro projektu: projektstulecie@wlkp.zhp.pl