Konkurs dla gromad

Regulamin konkursu filmowego

  1. Cele konkursu:

Propagowanie kultury

Zachęcanie do myślenia kreatywnego

Zapoznanie dzieci z filmem

Uczczenie pamięci o bohaterach Powstania Wielkopolskiego i szerzenie idei patriotycznych

Propagowanie historii Polski w sposób przystępny dla młodych ludzi

Kształtowanie odpowiednich zachowań.

Wykorzystanie własnych umiejętności do przedstawienia pracy twórczej.

  1. Organizatorzy:

Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Referat Zuchowy Chorągwi Wielkopolskiej

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

projektstulecie@wlkp.zhp.pl

  1. Zasady uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla gromad zuchowych Chorągwi Wielkopolskiej

Uczestnicy mają za zadanie przygotować film o czasie nie dłuższym niż 5 minut
w dowolnej formie przy czym konieczne jest aby film posiadał narratora

Po zgłoszeniu w mailu zwrotnym każda gromada otrzyma opowiadanie oraz losowo wybrany jego fragment który należy zrealizować

Zuchy powinny mieć przedstawioną całą opowieść wraz z wyjaśnieniem trudnych słów

Koniecznym jest aby rodzice zuchów biorących udział realizacji filmu wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dzieci/aktorów (oświadczenie zostanie załączone do maila zwrotnego)

  1. Ważne daty wydarzenia:

Zgłoszenia do dnia 01.01.2019r.

Nadsyłanie filmów do 08.02.2019r.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas zlotu Chorągwi. (15-17.02.2019r.)

  1. Z najlepszych, wybranych przez Jury filmów zostanie zmontowany jeden cały film, który będzie adaptacją nadesłanego opowiadania.
  2. Nagrodą jest

bajka Kamishibai o Powstaniu Wielkopolskim

FEJM wśród gromad

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Koordynator konkursu:

phm. Magdalena Kostecka HO